Indien u wenst in te schrijven in BuSO-KIDS in de pASSer (OV1), in de beroepsschool (OV3) of in opleidingsvorm 4 (OV4) dient u rekening te houden met het volgende:
doorverwijzing door CLB
voorrangsperiode
De volgende groepen kunnen zich met voorrang inschrijven in onze school:

● broers of zussen van leerlingen die reeds zijn ingeschreven in onze school,
● kinderen van personeel van BuSO-KIDS,
● leerlingen van BuBaO-KIDS

De voorrangsperiode loopt van
vrijdag 1 februari tot en met vrijdag 15 februari 2019.
vrije inschrijvingen
Na de voorrangsperiode kunnen alle andere leerling zich inschrijven. Er kan ingeschreven worden zolang de capaciteit van de opleidingsvorm of pedagogische eenheid waarvoor wordt ingeschreven nog niet is bereikt.

De vrije inschrijvingen starten op
maandag 11 maart 2019 vanaf 8u30. U dient zich persoonlijk aan te melden in de school (Borggravevijversstraat 9, Hasselt).
capaciteit
De capaciteit bepaalt het maximum aantal leerlingen dat kan worden ingeschreven.

Voor het schooljaar 2019- 2020 wordt de volgende capaciteit gehanteerd:

de
pASSer (OV1):
● PE 1 - B-groep: 12 leerlingen
● PE 2 - IZOM: 12 leerlingen
● PE 3 - eerste graad: 21 leerlingen
● PE 4 - ZOM 2: 21 leerlingen
● PE 5 - ZOM 3: 21 leerlingen
● PE 6 - 2.1: 7 leerlingen
● PE 7 - 2.2 en 2.3: 14 leerlingen
● PE 8 - 3.2 + IN VIVO + QUO VADIS + VIADUCT: 30 leerlingen

de
Beroepsschool (OV3): voor het geheel van de opleidingsvorm is de capaciteit 180 leerlingen.

de
Opleidingsvorm 4 (OV4): de capaciteit wordt vastgelegd per jaar:
● 1A: 27 leerlingen
● 2A: 27 leerlingen
● 3e jaar ASO Wetenschappen: 9 leerlingen
● 4e jaar ASO Wetenschappen: 9 leerlingen
● 5e jaar ASO Wetenschappen-Wiskunde / Economie-Wiskunde: 9 leerlingen
● 6e jaar ASO Wetenschappen-Wiskunde / Economie-Wiskunde: 9 leerlingen
● 3e jaar TSO Handel: 9 leerlingen
● 4e jaar TSO Handel: 9 leerlingen
● 5e jaar TSO Handel: 9 leerlingen
● 6e jaar TSO Handel: 9 leerlingen
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
vragen
Met vragen over de inschrijving kan u terecht bij:

● voor de pASSer: Lien Saelemaekers (011 22 25 93 of lien.saelemaekers@kids.be)
● voor de beroepsschool (OV3):Vanessa Paesen (011 22 25 93 of vanessa.paesen@kids.be)
● voor opleidingsvorm 4 (OV4) 1e graad: Isabelle Barthels (011 75 29 44 of isabelle.barthels@kids.be)
voor opleidingsvorm 4 (OV4) 2e graad: An Thijs (011 75 29 44 of an.thijs@kids.be)

ondersteuningsnetwerk
Aanmelden voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk gebeurt via het zorgloket Midden-Limburg.
● Liesbet Meykens: 011 22 25 93 of zorgloket.middenlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen.

meer informatie over inschrijven in Hasseltse scholen vind je op:
www.hasselt.be
www.inschrijvingsrecht.be
Inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs kan pas na doorverwijzing door het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) van de huidige school van de leerling.
Het CLB bepaalt of een leerling toegang krijgt tot het BuSO. Het CLB zal op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling doorverwijzen naar een opleidingsvorm en een type van onderwijs. Dit advies wordt neergeschreven in een attest en een inschrijvingsverslag. Deze documenten zijn nodig bij een inschrijving in de school.