CSS Expanding Menus Css3Menu.com

De werking in de pASSer wordt gestuurd vanuit de volgende visie:

● het schools curriculum in de pASSer wordt gekenmerkt door samenwerken met alle betrokkenen van de jongeren, inspraak van de jongeren zelf en succeservaringen.
● het pedagogisch handelen wordt maximaal afgestemd op de individuele zorgvraag.
● voor de jongere is het goed gevoel en veilig gevoel een uitgangspunt.
● voor de begeleiders verwachten we een flexibele aanpassing vanuit het autistisch denkkader.
ervaringen opdoen in een maatschappelijke context wordt via een stagetraject stapsgewijze aangereikt.
● buitenschoolse activiteiten zorgen voor transfer-en generalisering van aangeleerde vaardigheden in nieuwe contexten.
● levensplanbesprekingen gebeuren in samenspraak met de jongeren.
SNELMENU pASSer
De pASSer is een opleidingsvorm 1 voor jongeren met autisme en dove en slechthorende jongeren.
De werking startte in 1999 in tijdelijke prefabgebouwen en is ondertussen uitgegroeid tot een kwaliteitsvolle werking in een modern nieuw schoolgebouw.
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be