CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Het GON-team van BuSO-KIDS bestaat uit een 35-tal GON-begeleiders die 194 leerlingen begeleiden in het gewoon secundair en hoger onderwijs.
Doelgroepen
GON-begeleiding vanuit GON BuSO-KIDS is afgestemd op

jongeren met autisme
dove en slechthorende jongeren
jongeren met spraak- en taalstoornissen
GON-begeleiding aanvragen
Als je denkt dat je zoon of dochter in aanmerking komt voor GON-begeleiding, dien je het CLB van de huidige school van je zoon/dochter aan te spreken. Zij zullen dan nagaan of er aan alle wettelijke voorwaarden voldaan is, wat de hulpvragen gerelateerd aan ASS en/of de auditieve beperking zijn en welke school voor buitengewoon onderwijs gevraagd kan worden om op te starten met GON-begeleiding.

Belangrijk om te weten is dat het CLB de aanmelding voor GON-begeleiding voor een vastgelegde datum dient te doen, soms al voor eind mei. Contacteer het CLB dus tijdig. Op deze manier is er nog de tijd en mogelijkheid om alles in orde te brengen voor de GON-aanvraag.

Meer info voor CLB-medewerkers

Meer info over tolk-aanvragen
Doelgroepen
Voor de meeste leerlingen is de GON-begeleiding beperkt tot 2 schooljaren. Vanuit het GON BuSO-KIDS proberen we ook nog na die 2 jaar GON-begeleiding verdere ondersteuning te bieden. Afhankelijk van een ‘extra uren’-pakket dat vanuit het ministerie van onderwijs totnogtoe voorzien werd, kan er soms nog een extra schooljaar GON georganiseerd worden.

Spijtig genoeg lukt dit niet altijd. Vandaar dat we op zoek gegaan zijn naar alternatieven om toch nog leerlingen, ouders en gastscholen (tijdelijk) verder te kunnen ondersteunen wanneer nodig:

Saturday KIDS
GON after school
GON-infohuis
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
SNELMENU GON