CSS Expanding Menus Css3Menu.com

BuSO-KIDS is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs
en maakt deel uit van vzw KIDS en scholengemeenschap Sint-Quintinus.

BuSO-KIDS bestaat uit 4 afdelingen.
De volgende doelgroepen van leerlingen worden begeleid:
TYPE 1
Jongeren met lichte verstandelijke beperking
TYPE 3
Jongeren met gedrags- en emotionele problemen
TYPE 7 DSH
Dove en slechthorende jongeren
TYPE 9 ASS
Jongeren
met autisme
TYPE 7 ST
Jongeren met spraak- en taalstoornissen
OPLEIDINGSVORM 1
De pASSer is onze afdeling voor normaal-begaafde jongeren met autisme.
OPLEIDINGSVORM 3
De beroepsschool.
OPLEIDINGSVORM 4
Gewoon onderwijs in samenwerking met Middenschool Kindsheid Jesu.
GON
Geïntegreerd onderwijs.
SNELMENU
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
OPLEIDINGSVORM 1
De pASSer is onze afdeling voor normaal-begaafde jongeren met autisme.